Etiket: ITU

Yasal Dinleme (Lawful Interception)

Bu yazıda ülkelerin yasal çerçevede yapmış oldukları dinlemelerin hukuksal detaylarına değinilmeden teknik standartlarda dinleme sistemlerine ilişkin işleyişinin nasıl olduğundan bahsedilecektir. Ülke istihbarat birimleri veya kolluk kuvvetlerinin telekomünikasyon servis sağlayıcıları ile hangi teknik standartlarda ve teknik yöntemler ile işbirliği içerisinde oldukları üzerinde durulmaya çalışılacaktır. Ayrıca ETSI LI Standartlarından bahsedilecektir.