Etiket: Certification

Adli Bilişim Sertifikasyonları

Bilişim Suçları Soruşturmacısı ve Adli Bilişim Uzmanı olabilmek, bu alanda yetkin sayılabilmek için sadece Bilişim sistemleri konusunda ileri seviyede bilgi sahibi olmak yeterli olmayacak kriminalistik bilimindeki gibi özel uygulamaların nasıl yürütüleceğinin bilinmesi ve bununda bilirkişi olabilecek şekilde yetki belgesiyle belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden de uluslararası arenada kabul görmüş çeşitli Adli Bilişim sertifikasyonları mevcuttur.